Reglement

Home  /  Reglement

REGLEMENT ACCELERO
TWIRLING TEAM

Hieronder vind je het reglement van onze vereniging.
Goede afspraken maken immers goede vrienden.

ALGEMENE AFSPRAKEN

 • Toon respect tijdens de repetitie voor jezelf, je mededansers, de docenten en het aanwezige materiaal. Op die manier kan er goed worden samengewerkt.
 • Concentratie is een absolute vereiste tijdens het werken met de baton. Dit is nodig voor je eigen veiligheid, maar ook om die van je omstaanders te vrijwaren.
 • Wanneer de docenten het woord nemen, wordt er verwacht dat je aandachtig de instructies opvolgt.
 • Elk lid mag rekenen op evenveel aandacht. De docenten zullen erop toezien dat iedereen de nodige ondersteuning krijgt.
 • De groepsindeling wordt bepaald door het docententeam. In het belang van elk lid wordt op basis van een grondige individuele evaluatie van de evolutie een geschikte groep gekozen. De eindbeslissing wordt in samenspraak met alle docenten door Accelero Twirling Team genomen.
 • Wees steeds op tijd. Gelieve minstens 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn. Je ouders (of verantwoordelijke) komen je brengen en afhalen in de zaal. Indien je te vroeg bent, wacht je in stilte jouw beurt af. Na afloop van de les mogen enkel diegenen ouder dan 16 jaar of diegenen met een schriftelijke toestemming van ouders/voogd op eigen initiatief de danszaal verlaten. In elk ander geval dienen de leden ter plaatse opgehaald te worden door de ouders (of begeleider) in de zaal.
 • Ouders zijn tijdens de repetities niet toegelaten in de danszaal.
 • Afwezigheden worden minstens 12u op voorhand gemeld via . Indien een lid 8 keer ongewettigd afwezig is op een reguliere repetitie, m.a.w. niet tijdig verwittigd heeft, kunnen er na een gesprek eventuele maatregelen (met eventuele stopzetting van samenwerking tot gevolg) genomen worden.
 • Het is niet toegelaten om voeding en frisdranken te consumeren in de danszaal. Een flesje water voor tijdens de pauze mag wel worden meegenomen en wordt zelfs erg aangeraden.
 • De communicatie gebeurt voornamelijk via e-mail. Verder raden we ook aan de website www.accelerogooik.be en de Facebookpagina van Accelero Twirling Team regelmatig te raadplegen.

REGELS I.V.M. INSCHRIJVING

 • De inschrijving is pas officieel, m.a.w. je bent pas lid, vanaf het moment dat het inschrijvingsgeld is betaald. Vanaf dat moment ben je ook verzekerd voor
  lichamelijke ongevallen tijdens de repetities, extra oefenmomenten, uitstappen en optredens. De inschrijving kan niet worden overgedragen.
 • Het inschrijvingsgeld moet ten laatste op 1 september voldaan zijn. Indien niet tijdig betaald wordt, zal er een e-mail en brief verstuurd worden met de vraag tot dringende betaling van het openstaande bedrag. Indien na 10 dagen de betaling nog steeds niet in orde is, zal Accelero Twirling Team telefonisch contact opnemen met (de ouders van) het lid/de leden. Na dit gesprek heeft men nog maximaal 10 dagen de tijd om het openstaande bedrag te vereffenen. Zo niet kan Accelero Twirling Team het lid de toegang tot de repetities, extra oefenmomenten, uitstappen en optredens weigeren.
 • Bij stopzetting tijdens het dansjaar wordt het lidgeld niet terugbetaald. Accelero Twirling Team zal wel elk uitzonderlijk geval apart bekijken. Zo kan bijvoorbeeld bij een ernstige blessure het inschrijvingsgeld wel volledig of gedeeltelijk worden terugbetaald.
 • Door in te schrijven bij Accelero Twirling Team ga je akkoord met het huisreglement en de GDPR-wetgeving. Foto’s genomen tijdens de repetities, uitstappen of optredens kunnen voor publicitaire doeleinden worden gebruikt. Ze kunnen als promotiemateriaal worden gebruikt op sociale media, de website, flyers… Hiervoor geef je jouw akkoord bij inschrijving. Indien anders gewenst, gelieve Accelero Twirling Team hiervan op de hoogte te brengen via info@accelerogooik.be.
 • Voor elk dansjaar moet je opnieuw online inschrijven. Dit kan vanaf half juni en ten laatste tot 2 weken na de eerste repetitie. Nieuwe leden hebben de kans in te schrijven tot en met het derde weekend van september. Je kan vooraf een proefles volgen. Hiervoor dien je eerst een e-mail te sturen naar .
 • Je dient zelfstandig te bekijken of een deel van het lidgeld kan gerecupereerd worden via de mutualiteit waarbij je bent aangesloten.

VERZEKERING

 • Accelero Twirling Team is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade van persoonlijke bezittingen. Het is dan ook de bedoeling dat waardevolle goederen zoveel mogelijk thuis worden gelaten.
 • Bij een opgelopen blessure tijdens een repetitie, uitstap of optreden wordt de verantwoordelijke docent meteen op de hoogte gebracht. Documenten voor de verzekering zullen worden meegegeven. Je bent verzekerd voor deze activiteiten. Het is niet de bedoeling dat de leden voor en na de repetitie blijven ‘rondhangen’ aan de straat/parking. Indien je moet wachten op je ouders, dien je dit te doen in de zaal. Accelero Twirling Team is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen.
 • Bij ongevallen, gebeurd tijdens de repetitie die pas enige tijd later zichtbaar worden, dient Accelero Twirling Team binnen de 24u op de hoogte worden gebracht. De nodige papieren voor de verzekering zullen worden bezorgd.

DRESSCODE

 • Het is verplicht je eigen baton elke repetitie bij te hebben. Accelero Twirling Team merkt jouw stok op het moment dat deze wordt geleverd.
 • Zorg ervoor dat je gepaste kledij draagt. Jeans, rokjes, sandalen, … worden niet getolereerd. Een trainingsbroek en degelijke, propere sportschoenen zijn noodzakelijk.
 • Wanneer je in de sporthal van de Koornmolen wordt verwacht, moet je propere sportschoenen meenemen met een witte zool (conform de huisregels van de Koornmolen).
 • Losse haren moeten worden samengebonden.
 • Storende juwelen (en alles wat uit kan) dien je thuis te laten! Met je baton kan je gemakkelijk blijven haperen en letsels oplopen door dergelijke accessoires. Bij het niet naleven van deze regel komt de verzekering bij ongevallen, veroorzaakt door deze attributen, niet tussen.

REGLEMENT TIJDENS DE UITSTAPPEN / OPTREDENS

 • Tijdens uitstappen en optredens gelden dezelfde regels rond respect als tijdens de lessen.
 • Indien je bent ingeschreven voor een uitstap, dien je ook echt aanwezig te zijn op de uitstap. De opstellingen e.d. worden gemaakt op basis van opgave van aanwezigheid en we moeten dan ook op jou kunnen rekenen.
 • Je wordt persoonlijk afgezet door ouders of een verantwoordelijke op de
  afgesproken plaats bij aanvang en je verlaat op het einde de afgesproken plaats niet zonder dat iemand van Accelero Twirling Team op de hoogte is.
 • Wees op tijd! Gelieve 10 min vóór de start aanwezig te zijn op de afgesproken plaats. ‘The show must go on’, wat wil zeggen dat er niet kan worden gewacht.
 • Volg de gemaakte afspraken omtrent kledij en haartooi. Indien vooraf geen specifieke richtlijnen worden doorgegeven, dienen volgende voorschriften gevolgd te worden:
  • Kledij:
   • T-shirt van Accelero Twirling Team
   • Zwarte, aansluitende legging zonder logo’s (geen jeansbroek)
  • Schoenen:
   • Zwarte, elegante sportschoenen (geen ballerina’s, botten/laarzen,…)
   • Zwarte sokken. Enkels moeten bedekt zijn!
  • Haartooi:
   • Hoge staart
   • Indien niet mogelijk: al het haar naar achter en uit het gezicht
    Tip: diadeem met tandjes in eigen haarkleur (voor meisjes met ‘pony)
 • Opvallende, zichtbare juwelen/accessoires zijn niet toegelaten.